Tjänster

Allmänna villkor
I syfte att förtydliga för våra kunder hur vi arbetar och vad kunderna kan förvänta sig av oss tillämpar vi allmänna villkor för våra tjänster. Nedanstående villkor gäller för uppdrag som vi påbörjar den 1:a januari 2018 eller senare.
Ladda ned de allmänna villkoren här: