Projekt
Åstorps kommun 
Nyproduktion av 15 st
enplanshus.
 
Besök
www.grytevad.se
 
Helsingborgs Kommun 
Nyproduktion 2 st parhus
120 kvm


 
Lunds Kommun 
1000 kvm lokalanpassning
av kommersiell fastighet


 
Helsingborgs Kommun 
Nyproduktion 1 1/2 hus
180 kvm


 
Åstorps kommun. 
Ny produktion av 5 st tvåplans hus.
Inflyttning 2020.


 
Helsingborga kommun
1000 kvm
industrifastighet i 2 plan 


 
Perstorps kommun
två våningshus med
4 st lägenheter


 
Lunds kommun
Byggnation av 3 st 
huskroppar med 12 st
lägenheter