Vi bygger en trygg framtid  

Bostad       
                     
                                                                                        

Vi utför produktion av nya bostäder i mindre och större omfattining, där vår styrka har varit främst inom enfamiljshus i nya etablerade områden. Vi bidrar till samhälls utvecklingen och ser till att det vi bygger håller i första hand en god kvalitet och  Arkitektoniskt håller den form som ska bidra till stadens vackra utformning. Vårt ansvar sträcker sig hela vägen från nöjd kund till miljöhänsyn och människans välbefinnande och trygghet. Vi vill bidra till hållbart, effektivt och attraktivt byggande som kommer vara attraktiva för oss, och för kommande generationer. 

Lokal                                                                                                                                                                                                                                                 

Industribyggnader och handelslokaler ska uppfylla högt ställda krav och vara ändamålsenliga för att effektivisera verksamheten. Vi Bygger nya fastigheter för detta ändamålet och anpassar på uppdrag befintliga byggnader inom olika branscher. Genom vår kunskap kan vi hjälpa dig att bygga hållbara byggnader av hög kvalitet och med anpassning till dagens krav.
 

Entreprenad                                                                                                                                                                                                                                      

Som byggentreprenör bygger vi framgångsrika projekt baserat på samarbete, kundfokus, erfarenhet och kostnadskontroll. Allt från mindre renoveringar till flerbostadshus till hallar och kontor. Vi utgår Från Helsingborg och arbetar i större delar av Sverige. Vårt Team är utrustat med alla nödvändiga kunskaperna för att klara kraven inom branschen och dess regler. För att säkerställa god kvalitet  strävar vi alltid efter att jobba med  inhouse kompetens.  Vårt syfte är att ge varje projekt så optimala förutsättningar som möjligt avseende metod- och materialval. För kunden innebär det också en kvalitetssäkring av hela inköpsprocessen. Beställaren ska känna sig trygg med att vårt arbetssätt leder till att stort fokus läggs på bedömning av kritiska moment, resurser och risk. 

Historia                                                                                                                                                                                                                                              

Från träteknik och formgivning till Fastighetsutveckling och byggentreprenader. Bakom Prenadia finns Formgivaren och entreprenören Ali Arakji. En karriär som inleddes med träteknisk och formgivning utbildning resulterade i ett flertall formgivnings uppdrag och möbelutvecklings projekt sedan År 2003. Intresset för nyskapande och design gjorde